top of page
Search
  • Service to the community

Datakurs / Computer courseI løpet av ukene vi var i Voi i sommer, gjennomførte ManGo Development 2 uker med gratis intensive kurs i grunnleggende databehandling for 65 elever og lærere. Alle elever og lærere ved Matokeo Training Centre ble kurset samt 35 lærere ved Mwanyambo Primary School. 3 av elevene kom fra The Silent Voices. Kurset ble gjennomført med to døvetolker. Kurset bestod av 4 intensive dager med grunnleggende innføring i databehandling, bruk av programvare (Open Office) og datasikkerhet. I forbindelse med kursene installerte vi også WiFi på Matokeo Training Centre. Dette er et viktig steg for å gi elevene tilgang til inspirasjons- og læringsressurser på Internett.


Over two weeks this summer, ManGo Development gave free and intensive basic computer training sessions to 65 students and teachers. All teachers and students at the Matokeo Training Centre received training, in addition to 35 teachers at the Mwanyambo Primary School. Three of the students came from the Silent Voices special unit. Two sign language translators helped us. The four-day course included basic course computer knowledge, using software (OpenOffice) and computer security. We also installed WiFi at the Matokeo Training Centre. This is important to give the students access to inspirational and educational resources on the Internet.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page