top of page
Search
  • Service to the community

Matokeo School is completeDen 24. juli var vi med på innvielsen av skolebygget til Matokeo Training Centre. Bygget er ett stort klasserom med god plass til undervisning. Kvinnegruppen Matokeo, Voi Social Services, inviterte gjester og elevene var til stede på den store dagen. ManGo Development har ikke finansiert skolen, men ble takket for den tidlige innsatsen som har hjulpet kvinnegruppen frem til der de er i dag. Som innflyttingsgave kunne vi overrekke 2 splitter nye laptop PC-er til bruk i dataopplæring av elevene. Vi takker for støtten! Når skolen nå er ferdig, er dette med på å løfte kvinnegruppen fra å være en selvhjelpsgruppe til å bli en «Community Group». Dette gjør at Matokeo gruppen nå kvalifiserer til flere og større lokale og regionale tilskuddsordninger. Forresten; matokeo er kiswahili og betyr ‘resultater’. Kvinnene har bevist at navnet passer godt.


July 24, we attended the opening of the new Matokeo Training Centre. It is one large room with ample space for teaching activities. The Matokeo Women Group, Voi Social Services, the Matokeo teachers, invited guests and students were present. ManGo Development brought two new laptop PCs as a gift to the school. We thank donors for making this possible. We received many thanks for this and for the early support of the Matokeo group, taking them to where they are today. Local authorities and the World Bank has funded the school building. The Matokeo Women Group started as a self-help group. As the school now is finished, the group is defined as a community group, and can qualify for more and larger local and regional funding. By the way, Matokeo is Kiswahili and mean ‘results’. The women group has proven that the name suits them well.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page