top of page
Search
  • Service to the community

Sjakk i Voi/Voi ChessI løpet av juli arrangerte vi sjakk-kurs for 3 skoler i Voi. Første dag var et oppfølgingskurs for The Silent Voices ved Mwanyambo skolen. Deretter gjennomførte vi et introduksjonskurs for to andre skoler i Voi. Organisasjonen Prox Chess House i Nairobi stilte opp med i alt 5 instruktører – gratis. De hadde også med seg flere sjakkbrett til skolene. ManGo Development hadde også den store gleden av å overrekke et signert bilde fra Magnus Carlsen til The Silent Voices samt flere sjakkbrett donert av Norway Chess. Gleden over å bli gjort stas på av verdensmesteren var enorm. Vi retter stor takk til Norway Chess, Magnus Carlsen og Prox Chess House for bidrag og hilsen. En slik inspirasjon er uvurderlig.


This July, we arranged chess training for three schools in Voi. Day one was a follow-up course for The Silent Voices at the Mwanyambo School. After this, we did introductory courses for two other schools in Voi. The Prox Chess House organisation in Nairobi came with five instructors free of charge. They also donated several chessboards to the schools. ManGo Development had the honour of presenting a signed picture from Magnus Carlsen to the Silent Voices, in addition to several chessboards donated by Norway Chess. The appreciation of being greeted by the world chess champion was enormous. We thank Norway Chess, Magnus Carlsen and Prox Chess House for making this event possible. The inspiration brought from all of you is invaluable.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page