top of page
Search
  • Service to the community

Vanntank og geiter / Water and goatsSom en forløper for geiteprosjektet, har vi startet med å klargjøre flere mål for dyrking av fòr og frukt. Området ligger en halvtimes kjøring utenfor Voi og er svært fruktbart, men mangler tilgang på vann. Derfor har vi foreløpig besluttet å bygge en 25.000 liter vanntank og et irrigasjonssystem. Dette er svært mye billigere enn brønnboring, og en vanntank må uansett være tilgjengelig når en brønn er boret. Dette gjør at vi kan gå i gang svært raskt, uten å vente på midler til å finansiere brønnboring. Dyrking av fòr og frukt vil også være med på å gi arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Vi har allerede inngått avtale med Masaii’er som skal ha ansvaret for geiteholdet. Da dette er en av hovednæringene til stammen, er geitehold noe de kan bedre enn de fleste. Vi er svært glad for samarbeidet med det lokale Masaii samfunnet.


We have started to clear two acres of land to grow fruit trees and animal fodder. The area is half an hour’s drive from Voi town and is very fertile. The only thing missing is water. Therefore, we have decided to construct a 25,000-litre water tank and an irrigation system using pipes. This is a lot more cost effective than drilling a borehole and a water tank is nevertheless necessary when a borehole is drilled. It means that we can start the project sooner, not waiting for funding to drill for water. Growing fruits and fodder will also create local jobs and lay the foundation for goat keeping. We have already made an agreement with the Masaii to tend for the goats. Traditionally, this is one of their main sources of income, so they know goat keeping better than most. We are happy about this arrangement with the local Masaii community.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page